Tilrettelegg for bading og flyttar småbåthamna

foto