Barn som driv med kultur, blir likestilte med idrettsbarna