Desse kommunane får støtte til digital heimeundervisning

foto