– Etter mi meining finst det ikkje finare plassar enn dei du finn i Nordfjord