Garanterar at Volda består som akuttsjukehus

foto