Søket i Jølstravatnet: Fjernar masser rundt større metallgjenstand