– Vi bygde og levde her trygt

foto
Jorunn Sande Hjelle er vaksen opp på den einaste garden som vart reist på ny rett etter den siste lodalsulukka. Ho og mannen Magne flytta tilbake til Bødal i 1990. Ramnefjell ligg rett over for huset deira, på andre sida av Lovatnet. Foto: Roy Aron B. Myklebust