Stenger ferjesambandet: – Konsekvensane blir endå større om vi ikkje gjer dette arbeidet