Skulen vart lagt ned for over ti år sidan, no vil dei ha bustadtomter her