NAV-leiar Monica Osvold: Mange ledige jobbar i helsesektoren