Produserer egg i lange baner - men folk vil ikkje ha

foto