Vil legge trykk på bru-saka, men valde å ikkje ta den med i RTP-uttale

foto