Stryn Brannvern med klar oppmoding til hyttefolket