Mork-nedlegginga: Helseministeren gjer førebels ingenting

foto