Folkemøte med fokus på utestader, trafikk og støy

foto