Stort overskot i Vestland fylke – desse får av overskotet