Vurderte nedlegging - 12 år seinare vart det i staden stor jubileumsfeiring