Vil ha flaumsikring av denne brua som pilotprosjekt