Produserer mest kraft, samstundes manglar fleire kraft for vidare vekst

foto