- Viktig og førebyggjande å vere open om sjølvmord

foto