– Steffen bør ha eit naturleg mål om å kome til finalen

foto