Blir stengd i to veker når reservebrua skal ferdigstillast