Treng reguleringsendring for realisering av etterlengta gangveg