Utførte midlertidig kabotasje - hadde manglande utfylt fraktbrev