Ann-Beth Freuchen blir ny konsernsjef i Tine

foto