– Det blir mykje firefelts veg til hytta framfor næringstransport over Strynefjellet