Politikarane tok avgjerd om Stryn framleis bør vere nasjonalparkkommune

foto