Styret i Strynehallen SA har i innspel til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020  gjort det klart at rehabilitering og oppgradering av sportsgolv i hallen har første prioritet. Som andre prioritet kjem generell oppgradering av idrettshallen i samsvar med tilstandsrapport - inkludert i dette er tak, lys, garderobeanlegg, lager, styrkerom og sosialt rom.

Rehabilitering og oppgradering av sportsgolv  i hallen har eit kostnadsoverslag på 5millionar kroner. Årstal for utbygginga er sett til 2017.

Når det gjeld den store oppgraderinga (prioritet 2), er kostnaden sett til 15 millionar kroner og årstal for utbygging 2018.

Begge prosjekta har vore med i handlingsprogrammet som no er til revisjon.