Skepsis i Stryn til ny regel: – Fryktar fleire situasjonar som kan skape irritasjon