– Det er nok med 30 par for dag. Viss ikkje har vi ikkje skinn att på fingrane

foto