Det er duka for litt av ein deltakarrekord når TINE-stafetten vert avvikla komande tysdag. Stafetten samlar heile 106.020 skuleelevar frå 6.- 9. klasse på 290 arenaer. I vårt distrikt skal stafetten som tidlegare gå i Hornindal.

- Dette er den desidert største idrettsmønstringa i landet, med fokus på idrettsglede, kosthald og viktigheita avfysisk aktivitet for alle barn og unge, sier prosjektleiar nasjonalt, Magnus Trosdahl. I år er temaetfor stafetten ”Løp til Rio”, og det er sett fokus på kor mange kilometer elevane før stafetten greier å samle. TINE-stafetten skal vere meir enn eitt løp i året.

Dersom alle påmeldedeltakarar til TINE-stafetten spring 200 meter kvar når dei tilsaman heilt til Rio og attende.