Maren nummer ti på fellesstarten - slik gjekk det med dei andre lokale