Torje persa med nesten 50 meter - nærmar seg magisk grense