Sport

Frida Øygard og Ole Hulbak vann Holmøyskarrennet

foto
33 startande fekk tidleg merke snødrevet i reserveløypa ut mot Nosakleiva og tilbake. Foto: Sigrid Heggestad