Sølv til Maren - Katrine tre tidel frå pallen

foto