Godt utanfor komfortsona - men for drakta skal dei slåst