Overvelda over å vinne denne, hadde ikkje ein gong venta å få vere med

foto