Endringar i trenarapparatet - og to storscorarar er tilbake i raudt