Melheim i rute - greidde EM-kravet allereie i sesongopninga