– Vil gjerne bli trenar - men først vil eg få til nokre gode hopp

foto