Sjåføren måtte steppe inn som dommar - det hindra ikkje desse jentene i å vinne