Regjeringen har de siste ukene har reist rundt og spist kake for å feire at prosjekter fortsatt ligger inne i Nasjonal Transportplan (NTP). Problemet er at en rekke av disse prosjektene skulle bygges raskt i den gamle transportplanen, men er utsatt i den nye.

Regjeringen har ikke satt i gang et eneste nytt stort veiprosjekt i 2021, 2022, 2023 eller 2024. Det har ingen troverdighet at de plutselig vil begynne å bygge vei etter stortingsvalget i 2025.

Skal regjeringen reise rundt og spise kake for alle prosjektene de utsetter og ikke finansierer får vi etter hvert et folkehelseproblem. Aldri før har så mange spist så mye kake for så lite.

Firefeltsvei med midtdeler er de tryggeste veiene, og at det nesten ikke er dødsulykker på denne typen veier. Det er bekymringsfullt at regjeringen som hovedregel har varslet at de ikke lenger vil bygge firefelts motorveier.

Det er enorm forskjell på å utbygge en vei med fire eller to felt, ikke minst fra et trafikksikkerhetsperspektiv. Vi må bygge veier for fremtiden, ikke veier som er underdimensjonert allerede før de åpnes for trafikk.

Regjeringen stiller også fordyrende klima- og miljøkrav, eksempelvis er en elektrisk gravemaskin og lastebiler tredobbelt så dyr i innkjøp. Samtidig krever regjeringen at offentlige anbud vektes med 30 prosent på miljø, noe som fordyrer absolutt alt av vegbygging og infrastrukturbygging kraftig.

Unødige klimakrav skaper en dobbelt negativ effekt, der sektoren får mindre midler til å bygge vei, og det kommer betydelige færre resultater ut av hver krone.

Fremskrittspartiet vil sørge for at det bygges og vedlikeholdes langt mer vei og jernbane om vi får en hånd på rattet etter valget i 2025. Det er spesielt at Ap og Sp har råd til å gi et utenlandsk selskap 23 milliarder i subsidier til å bygge havvind, men ikke har råd til å bygge vei i Norge.

Frank Sve

samferdselspolitisk talsperson, Frp